Dasar Privasi

Alamat laman web kami ialah: https://chatblink.net.

pengenalan

Kami komited untuk melindungi privasi pengguna perkhidmatan kami di Chatroulette.

Dasar ini terpakai apabila kami bertindak sebagai pengawal data berkenaan dengan data peribadi pengguna perkhidmatan kami; dengan kata lain, di mana kami menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi tersebut.

Penggunaan perkhidmatan kami oleh anda menunjukkan persetujuan anda untuk penghantaran data peribadi yang dinyatakan dalam dasar ini.

Cara kami menggunakan data peribadi anda

Kami mungkin memproses maklumat yang disertakan dalam profil peribadi anda pada perkhidmatan kami ("data profil"). Data profil mungkin termasuk nama anda, umur, maklumat yang anda benarkan kami kumpulkan daripada profil sosial anda, alamat e-mel dan gambar profil. Kami mungkin menggunakan Log Masuk Facebook untuk pengesahan dan penciptaan profil pengguna baharu untuk perkhidmatan kami. Apabila membuat profil melalui log masuk Facebook, kami akan meminta akses kepada nama pertama, nama keluarga, jantina, umur, e-mel, lokasi, tempat, zon waktu dan foto anda, untuk memberikan pengalaman pendaftaran yang lancar. Kami tidak berusaha untuk mendapatkan atau memerlukan akses kepada mana-mana data peribadi anda yang disimpan di platform Facebook selain daripada data ini. Data dan dasar privasi Facebook boleh diakses di sini https://www.facebook.com/about/privacy . Data profil mungkin diproses untuk tujuan membolehkan dan memantau penggunaan perkhidmatan kami oleh anda.

Kami mungkin memproses data tentang penggunaan perkhidmatan kami oleh anda (“data penggunaan”). Data penggunaan mungkin termasuk alamat IP anda, lokasi geografi (terhad kepada negara dan negeri), jenis dan versi penyemak imbas, sistem pengendalian, sumber rujukan, tempoh lawatan, paparan halaman dan laluan navigasi tapak web, serta maklumat tentang masa, kekerapan dan corak penggunaan perkhidmatan anda. Sumber data penggunaan ialah sistem penjejakan analitik kami. Data penggunaan ini mungkin diproses untuk tujuan menganalisis penggunaan perkhidmatan kami. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan anda dalam bentuk penggunaan perkhidmatan kami seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 1, dan kepentingan sah kami, iaitu memantau dan menambah baik perkhidmatan kami.

Kami mungkin memproses maklumat yang terkandung dalam sebarang pertanyaan yang anda serahkan kepada kami mengenai barangan dan/atau perkhidmatan (“data pertanyaan”). Data pertanyaan mungkin diproses untuk tujuan menawarkan, memasarkan dan menjual barangan dan/atau perkhidmatan yang berkaitan kepada anda.

Kami mungkin memproses maklumat yang berkaitan dengan hubungan pelanggan kami, termasuk maklumat hubungan pelanggan (“data hubungan pelanggan”). Data perhubungan pelanggan mungkin termasuk nama anda, butiran hubungan anda dan maklumat yang terkandung dalam komunikasi antara kami dan anda. Sumber data perhubungan pelanggan adalah anda. Data perhubungan pelanggan boleh diproses untuk tujuan mengurus perhubungan kami dengan pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan, menyimpan rekod komunikasi tersebut dan mempromosikan produk dan perkhidmatan kami kepada pelanggan. Kami memerlukan data seperti ini untuk pengurusan perhubungan pelanggan kami yang betul.

Kami mungkin memproses maklumat yang anda berikan kepada kami untuk tujuan melanggan pemberitahuan e-mel dan/atau surat berita kami (“data pemberitahuan”). Data pemberitahuan mungkin diproses untuk tujuan menghantar pemberitahuan dan/atau surat berita yang berkaitan kepada anda.

Kami mungkin memproses maklumat yang terkandung dalam atau berkaitan dengan sebarang komunikasi yang anda hantar kepada kami (“data surat-menyurat”). Data surat-menyurat mungkin termasuk kandungan komunikasi dan metadata yang berkaitan dengan komunikasi. Perkhidmatan kami mungkin menjana metadata yang dikaitkan dengan komunikasi yang dibuat menggunakan borang hubungan perkhidmatan. Data surat-menyurat mungkin diproses untuk tujuan berkomunikasi dengan anda dan penyimpanan rekod. Kami memerlukan data jenis ini untuk pentadbiran perkhidmatan dan komunikasi kami yang betul dengan pengguna.

Kami mungkin memproses maklumat tentang aplikasi pelanggan anda (pelayar web atau aplikasi mudah alih) dan persekitarannya (sistem pengendalian dan perkakasan) yang digunakan untuk mengakses perkhidmatan kami ("data pelanggan"). Data klien mungkin termasuk alamat IP anda, jenis dan versi penyemak imbas, keupayaan penyemak imbas, jenis dan versi sistem pengendalian, persediaan perkakasan, kod imei/esn, pengeluar peranti, nombor siri dan nama model. Kami memerlukan data seperti ini untuk pentadbiran perkhidmatan kami yang betul.

Kami mungkin memproses maklumat yang anda hantar dalam mesej teks melalui perkhidmatan kami (“data mesej”). Data mesej mungkin diproses untuk tujuan membolehkan pemindahan tersebut dan mentadbir perkhidmatan kami. Kami memerlukan data seperti ini untuk pentadbiran perkhidmatan kami yang betul, memantau dan menambah baik perkhidmatan kami.

Kami mungkin memproses maklumat tentang komunikasi anda dengan pengguna lain dalam perkhidmatan kami (“data komunikasi”). Data komunikasi mungkin termasuk data pelanggan dan penggunaan untuk kedua-dua belah pihak, masa dan tarikh komunikasi berlaku dan panjangnya. Kami memerlukan data seperti ini untuk pentadbiran perkhidmatan kami yang betul, memantau dan menambah baik perkhidmatan kami.

Kami mungkin memproses maklumat tentang larangan anda ("data larangan") sekiranya anda telah dilarang kerana tingkah laku yang tidak sesuai. Data larangan mungkin termasuk elemen berbeza data penggunaan dan data pelanggan yang diperlukan untuk menyekat pengguna daripada menggunakan perkhidmatan kami untuk tempoh yang ditentukan, tetapi juga imej bingkai video yang diperoleh daripada sumber video pengguna. Imej ini boleh dikumpulkan bersama-sama dengan aduan daripada pengguna lain (teman bicara) atau apabila tingkah laku yang tidak sesuai dikesan oleh sistem kami berdasarkan faktor tingkah laku (berapa kerap lawan bicara memutuskan sambungan, purata tempoh sesi sembang, corak mesej yang meragukan, dsb.) . Kami memerlukan data seperti ini untuk pentadbiran perkhidmatan kami yang betul.

Kami mungkin memproses maklumat aduan (“data aduan”) jika pengguna lain perkhidmatan kami mengadu tentang anda. Data aduan mungkin termasuk imej bingkai video yang diperoleh daripada sumber video anda. Kami memerlukan data seperti ini untuk pentadbiran perkhidmatan kami yang betul.

Kami mungkin memproses maklumat yang berkaitan dengan transaksi, termasuk pembelian barangan dan perkhidmatan, yang anda lakukan dengan kami dan/atau melalui perkhidmatan kami (“data transaksi”). Data transaksi mungkin termasuk butiran hubungan anda, butiran kad anda dan butiran transaksi. Data urus niaga boleh diproses untuk tujuan membekalkan barangan dan perkhidmatan yang dibeli dan menyimpan rekod yang betul bagi transaksi tersebut. Kami memerlukan data seperti ini untuk pentadbiran perkhidmatan kami yang betul.

Seperti kebanyakan pengendali tapak, kami mungkin memproses maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawat tapak kami (“data log”). Data log mungkin termasuk alamat IP anda, jenis dan versi penyemak imbas, halaman tapak kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut dan statistik lain. Data log yang dikumpul tidak termasuk maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Kami memerlukan data jenis ini untuk pentadbiran perkhidmatan kami yang betul, analisis statistik dan pemahaman tentang tingkah laku pengguna.

Kami mungkin memproses mana-mana data peribadi anda yang dikenal pasti dalam polisi ini jika perlu untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada dalam prosiding mahkamah atau dalam prosedur pentadbiran atau di luar mahkamah. Kami memerlukan data jenis ini untuk perlindungan dan penegasan hak undang-undang kami, hak undang-undang anda dan hak undang-undang orang lain.

Kami mungkin memproses mana-mana data peribadi anda yang dikenal pasti dalam polisi ini jika perlu untuk tujuan mendapatkan atau mengekalkan perlindungan insurans, mengurus risiko atau mendapatkan nasihat profesional. Kami memerlukan data jenis ini untuk perlindungan sewajarnya perniagaan kami daripada risiko.

Sebagai tambahan kepada tujuan khusus yang mana kami boleh memproses data peribadi anda yang dinyatakan dalam Seksyen 2 ini, kami juga boleh memproses mana-mana data peribadi anda di mana pemprosesan sedemikian diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk, atau mengikut perintah. untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting orang lain.

Tolong jangan berikan mana-mana data peribadi orang lain kepada kami, melainkan kami menggesa anda berbuat demikian.

Menyediakan data peribadi anda kepada orang lain

Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada penanggung insurans dan/atau penasihat profesional kami setakat yang semunasabahnya perlu untuk tujuan mendapatkan atau mengekalkan perlindungan insurans, mengurus risiko, mendapatkan nasihat profesional, atau penubuhan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, sama ada dalam prosiding mahkamah. atau dalam prosedur pentadbiran atau di luar mahkamah.

Urus niaga kewangan yang berkaitan dengan perkhidmatan kami mungkin dikendalikan oleh penyedia perkhidmatan pembayaran kami, Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK. Kami akan berkongsi data transaksi dengan pembekal perkhidmatan pembayaran kami hanya setakat yang diperlukan untuk tujuan memproses pembayaran anda, membayar balik pembayaran tersebut dan menangani aduan dan pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan bayaran balik tersebut.

Sebagai tambahan kepada pendedahan khusus data peribadi yang dinyatakan dalam Seksyen 3 ini, kami mungkin mendedahkan data peribadi anda di mana pendedahan tersebut perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepada, atau untuk melindungi kepentingan penting anda atau perkara penting. kepentingan orang semula jadi yang lain. Kami juga mungkin mendedahkan data peribadi anda di mana pendedahan tersebut diperlukan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada dalam prosiding mahkamah atau dalam prosedur pentadbiran atau di luar mahkamah.

Perkhidmatan kami mungkin memerlukan sambungan terus dibuat antara komputer anda dan komputer pengguna lain. Untuk melakukan ini, adalah perlu untuk menjadikan alamat IP anda tersedia kepada komputer pengguna lain, walaupun ia tidak ditunjukkan kepada pengguna lain melalui antara muka perkhidmatan. Ini adalah bahagian yang perlu dalam cara mana-mana sistem peer-to-peer berfungsi.

Pemindahan antarabangsa data peribadi anda

Kemudahan pengehosan untuk perkhidmatan kami terletak di Jerman & Amerika Syarikat.

Pengguna perkhidmatan kami terletak di beberapa negara, termasuk Kawasan Ekonomi Eropah. Kami telah membangunkan amalan data yang direka untuk memastikan maklumat dilindungi dengan sewajarnya tetapi kami meminta anda untuk mengetahui tentang privasi dan undang-undang perlindungan data dalam bidang kuasa tempat anda tinggal. Seperti yang dinyatakan dalam polisi ini, anda mengakui bahawa, tanggungjawab muktamad untuk maklumat yang anda pilih untuk dikongsi adalah milik anda.

Anda mengakui bahawa data peribadi yang anda serahkan untuk diterbitkan melalui perkhidmatan kami mungkin tersedia, melalui Internet, di seluruh dunia. Kami tidak boleh menghalang penggunaan (atau penyalahgunaan) data peribadi sedemikian oleh orang lain.

Mengekalkan dan memadam data peribadi

Data peribadi yang kami proses untuk sebarang tujuan atau tujuan tidak akan disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk tujuan itu atau tujuan tersebut.

Kami akan mengekalkan data profil anda selagi akaun anda aktif, dan kami tidak dimaklumkan sebaliknya, atau selagi kami anggap perlu untuk tujuan yang diterangkan dalam dasar ini.

Kami tidak akan menyimpan data mesej lengkap anda (log mesej). Kami tidak menyimpan sebarang mesej keluar atau masuk, dan data ini tidak boleh diambil atau dipulihkan. Kami akan mengekalkan mesej khusus dalam data larangan untuk larangan yang berkaitan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dalam teks dan/atau sembang video.

Kami akan mengekalkan data larangan anda selagi perlu mengekalkan larangan secara teknikal untuk tempoh yang ditentukan. Kami tidak akan menyimpan imej pengguna selepas tamat tempoh larangan, tetapi akan mengekalkan rekod tentang larangan khusus ini.

Kami tidak akan mengekalkan data komunikasi anda. Kami tidak menyimpan maklumat yang berkaitan dengan siapa dan bila anda berkomunikasi, dan maklumat tersebut tidak boleh diambil atau dipulihkan.

Walau apa pun peruntukan lain dalam Seksyen 5 ini, kami mungkin mengekalkan data peribadi anda di mana pengekalan sedemikian diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepada, atau untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting orang lain.

Bagaimana kami melindungi data peribadi anda

Kami menggunakan langkah teknikal dan fizikal yang betul untuk melindungi data peribadi pengguna kami daripada kehilangan, kemusnahan, perubahan, akses tanpa kebenaran, pendedahan, atau sebarang bentuk pemprosesan haram yang lain.

Kami menggunakan cara perlindungan moden untuk data peribadi semua pengguna mengikut keadaan semasa industri. Ini termasuk, sebagai contoh, tembok api, perlindungan kata laluan dan akses dan kawalan pengesahan yang lain.

Kami menggunakan perisian pelayan selamat (SSL) untuk menyulitkan data pengguna sebelum ia dihantar kepada kami, dan pangkalan data kami dihoskan di pusat data selamat.

Hanya kakitangan yang diberi kuasa mempunyai akses kepada data pengguna.

Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik, adalah selamat 100%. Kami tidak boleh memastikan atau menjamin keselamatan apa-apa maklumat yang anda hantar kepada kami atau simpan pada perkhidmatan kami, dan anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri. Kami juga tidak dapat menjamin bahawa maklumat tersebut tidak boleh diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan dengan pelanggaran mana-mana perlindungan fizikal, teknikal atau pengurusan kami. Jika anda percaya data peribadi anda telah terjejas, sila hubungi kami seperti yang disediakan di bawah.

Hak Privasi California

Jika anda seorang pemastautin California, undang-undang California mungkin memberi anda hak tambahan mengenai penggunaan data peribadi anda oleh kami. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak privasi California anda, lawati Notis Privasi untuk Penduduk California

Undang-undang "Shine the Light" California (Kanun Sivil Seksyen 1798.83) membenarkan pengguna kami yang merupakan penduduk California untuk meminta maklumat tertentu mengenai pendedahan data peribadi kami kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka. Untuk membuat permintaan itu, sila hantar e-mel kepada sokongan.

Selanjutnya, jika anda seorang pemastautin California dan ingin menarik diri daripada pendedahan data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung, sila hubungi kami. Jika anda menarik diri daripada membenarkan data peribadi anda dikongsi, anda masih boleh menerima tawaran terpilih terus daripada kami mengikut undang-undang California.

Hak Privasi Nevada

Penduduk Nevada yang ingin melaksanakan hak pilih keluar jualan mereka di bawah Statut Semakan Nevada Bab 603A boleh menyerahkan permintaan kepada borang hubungan kami. Walau bagaimanapun, sila maklum bahawa pada masa ini kami tidak menjual data yang mencetuskan keperluan statut itu untuk tidak ikut serta.

Hak Privasi Kanada

Kami mematuhi undang-undang dan peraturan privasi Persekutuan dan Wilayah Kanada, termasuk Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik.

Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang dimaksudkan dan seperti yang diperincikan dalam polisi ini melainkan kami telah mendapat persetujuan anda untuk menggunakannya untuk tujuan lain.

Penduduk Kanada dimaklumkan bahawa data peribadi yang mereka berikan kepada kami disimpan dalam pangkalan data kami di luar Kanada dan mungkin tertakluk kepada pendedahan kepada penguatkuasa undang-undang yang dibenarkan atau agensi kerajaan sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah di bawah undang-undang negara tersebut.

Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan data peribadi kami, tertakluk pada sekatan undang-undang dan kontrak.

Anda mempunyai hak untuk mengadu tentang amalan pengendalian data peribadi kami.

Jika anda perlu menghubungi kami tentang data peribadi anda atau percaya bahawa kami telah melanggar hak privasi anda, sila hubungi kami. Anda boleh melayari www.priv.gc.ca untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang hak privasi anda.

Hak Privasi EEA/UK

Jika anda tinggal di EEA atau UK, dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak di bawah undang-undang perlindungan data berhubung dengan data peribadi anda:

Minta akses kepada data peribadi anda. Minta pembetulan data peribadi anda. Minta pemadaman data peribadi anda. Bantah pemprosesan data peribadi anda. Minta sekatan pemprosesan data peribadi anda. Minta pemindahan data peribadi anda. Hak untuk menarik balik persetujuan.

Anda juga berhak meminta kami untuk tidak terus memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran.

Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami.

Privasi dalam talian kanak-kanak

Melindungi privasi kanak-kanak kecil adalah sangat penting. Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk kanak-kanak atau bawah umur di bawah umur 18 tahun. Kami tidak sengaja mengumpul data daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dan tidak mahu berbuat demikian.

Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, sila jangan gunakan atau akses perkhidmatan kami pada bila-bila masa atau dalam apa jua cara. Jika kami mengetahui bahawa maklumat peribadi daripada pengguna berumur kurang daripada 18 tahun telah dikumpul, kami akan menyahaktifkan profil anda dan mengambil langkah yang munasabah untuk segera memadamkan data tersebut daripada rekod kami.

Jika anda mengetahui sebarang data yang kami kumpulkan daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami seperti yang disediakan di bawah.

Mengenai kuki

Kuki ialah fail yang mengandungi pengecam (rentetan huruf dan nombor) yang dihantar oleh pelayan web ke pelayar web dan disimpan oleh penyemak imbas. Pengecam kemudiannya dihantar semula ke pelayan setiap kali penyemak imbas meminta halaman daripada pelayan.

Kuki mungkin sama ada kuki "berterusan" atau kuki "sesi": kuki berterusan akan disimpan oleh penyemak imbas web dan akan kekal sah sehingga tarikh luput yang ditetapkan, melainkan dipadamkan oleh pengguna sebelum tarikh luput; kuki sesi, sebaliknya, akan tamat tempoh pada akhir sesi pengguna, apabila pelayar web ditutup.

Kuki biasanya tidak mengandungi sebarang maklumat yang mengenal pasti pengguna secara peribadi, tetapi maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda mungkin dikaitkan dengan maklumat yang disimpan dan diperoleh daripada kuki.

Kuki yang kami gunakan

Kami menggunakan kuki untuk tujuan berikut:

(a) pengesahan – kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti anda apabila anda melawati tapak web kami dan semasa anda menavigasi tapak web kami;
(b) analisis – kami menggunakan kuki untuk membantu kami menganalisis penggunaan dan prestasi laman web dan perkhidmatan kami;

Kuki yang digunakan oleh pembekal perkhidmatan kami

Pembekal perkhidmatan kami menggunakan kuki dan kuki tersebut mungkin disimpan pada komputer anda apabila anda melawati tapak web kami.

Kami menggunakan Google Analytics untuk menganalisis penggunaan tapak web kami. Google Analitis mengumpulkan maklumat tentang penggunaan tapak web melalui kuki. Maklumat yang dikumpul berkaitan dengan laman web kami digunakan untuk membuat laporan tentang penggunaan laman web kami. Dasar privasi Google tersedia di: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Kami menggunakan widget Butang Suka Facebook untuk berkongsi maklumat tentang perkhidmatan kami di Facebook. Apabila melawati laman web kami yang mengandungi widget sedemikian, penyemak imbas anda akan mewujudkan pautan terus dengan pelayan yang dikendalikan oleh Facebook; akibatnya kandungan widget akan dipindahkan ke penyemak imbas anda dan dibenamkan dalam tapak web yang ditunjukkan. Jika anda melawati laman web kami semasa melog masuk ke akaun pengguna Facebook anda, maklumat mengenai lawatan anda akan dipindahkan ke Facebook. Facebook boleh menetapkan lawatan anda ke tapak web kami ke akaun pengguna anda. Maklumat yang timbul daripada interaksi dengan widget Facebook (seperti dengan mengklik butang "suka" Facebook atau dengan meninggalkan komen) akan terus dipindahkan ke dan disimpan oleh Facebook. Untuk mengelakkan ini, anda mesti log keluar dari akaun Facebook anda sebelum melawati laman web kami. Sila rujuk dasar privasi Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation ) untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang: tujuan dan skop pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh Facebook, hak anda, cara mengubah suai tetapan dan cara untuk melindungi privasi anda.

Kami menggunakan widget Butang Tweet Twitter untuk berkongsi maklumat tentang perkhidmatan kami di Twitter. Twitter menggunakan kuki untuk tujuan yang diterangkan di https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies . Anda boleh melihat dasar privasi penyedia Twitter di https://twitter.com/ru/privacy.

Mengurus kuki

Kebanyakan penyemak imbas membenarkan anda menolak menerima kuki dan memadam kuki. Kaedah untuk berbuat demikian berbeza dari penyemak imbas ke penyemak imbas, dan dari versi ke versi.

Menyekat semua kuki akan memberi kesan negatif terhadap kebolehgunaan banyak tapak web.

Jika anda menyekat kuki, anda tidak akan dapat menggunakan semua ciri di tapak web kami.

URL luaran

Kami berhak untuk meletakkan pautan luar ke laman web dan barangan pihak ketiga sepanjang perkhidmatan kami.

Kami cuba untuk sentiasa menyediakan pautan dan URL ke tapak web yang dihormati, walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, keselamatan atau tindakan yang diambil pada tapak web tersebut.

Apabila anda menavigasi ke mana-mana tapak web pihak ketiga, sebarang data peribadi yang anda berikan diuruskan secara eksklusif oleh dasar privasi tapak web tersebut dan kami tidak bertanggungjawab ke atas data yang anda putuskan untuk berikan.

Mekanisme Jangan Jejaki

Penyemak imbas anda mungkin menyampaikan isyarat "Jangan Jejaki ('DNT')," atau mekanisme serupa untuk melaksanakan pilihan tentang pengumpulan maklumat tentang aktiviti dalam talian anda. Oleh kerana teknologi terus berubah, kami tidak menjamin bahawa kami akan menghormati isyarat DNT atau mekanisme serupa pada masa ini.

Pindaan

Kami mungkin mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa dengan menerbitkan versi baharu di tapak web kami.
Anda harus menyemak halaman ini sekali-sekala untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan pada dasar ini.

Kenalan

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar ini, sila hubungi kami.

ms_MYBahasa Melayu