Syarat

Siapa kita

Alamat laman web kami ialah: https://chatblink.net.

pengenalan

Dokumen ini, yang juga boleh dirujuk sebagai "Syarat Perkhidmatan", "Syarat", "Perjanjian Pengguna" atau "Perjanjian" secara keseluruhannya, adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara individu, perniagaan dan organisasi (Pengguna) dan Chatroulette dot st (Chatroulette.st), yang juga boleh dirujuk sebagai "Laman Web" atau "Laman Web" selepas ini. Istilah "kami", "kami", dan "milik kami" juga boleh digunakan untuk merujuk kepada Chatroulette dot st di seluruh, manakala istilah "anda", "anda", "Pengguna" dan "Pelawat", boleh digunakan untuk merujuk kepada semua pengguna Laman Web. Istilah "Kandungan" dan "Kandungan" digunakan untuk merujuk kepada mana-mana bahan yang disediakan melalui Laman Web. Untuk mengakses dan menggunakan semua Kandungan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Laman Web anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 (lapan belas) tahun (atau umur yang sah di negeri, negara atau kawasan anda jika lebih daripada 18 tahun). Dengan menggunakan Laman Web kami, anda bersetuju bahawa anda mematuhi terma Perjanjian ini dan Peraturan kami. Anda juga mengesahkan bahawa anda bersetuju untuk mematuhi Dasar Privasi dan Polisi Bayaran Balik kami.

Mendapat akses kepada dan menggunakan Laman Web

Kami memberi anda lesen bukan eksklusif bukan sublesen boleh dibatalkan untuk mengakses dan menggunakan Laman Web kami dengan ketat mengikut Perjanjian ini. Hak anda di bawah Perjanjian ini tidak boleh dipindah milik atau diserah hak dan pemindahan tersebut akan terbatal atau boleh dibatalkan di mana sesuai. Perjanjian ini sama sekali tidak mewujudkan sebarang agensi, perkongsian, usaha sama, atau hubungan pekerja-majikan atau francaisor-francais antara anda dan kami. Kami berhak untuk menghentikan (sementara atau untuk tempoh masa yang tidak ditentukan) fungsi Laman Web kami (cth untuk melakukan penyelenggaraan pada Laman Web kami). Kami juga berhak untuk menggantikan Laman Web kami: Atas sebab teknikal seperti isu dengan pelayan kami, kerosakan perkakasan atau perisian, serangan penggodam, dll. Untuk melakukan kemas kini perkakasan atau perisian kami untuk manfaat Laman Web kami dan/atau pengalaman pengguna. Dalam apa jua keadaan atas sebab yang sah seperti bantahan mengenai privasi atau bantahan yang sah mengenai kandungan atau penyelenggaraan Laman Web kami Chatroulette dot st.

Jika kami memutuskan Laman Web kami tidak lagi mempunyai sebab komersial untuk meneruskan operasi. Sekiranya berlaku sebarang perubahan perkhidmatan yang disediakan oleh kami. Kami tidak secara khusus mengecualikan kes apabila Laman Web kami mungkin tidak tersedia (sementara atau untuk tempoh masa yang tidak terhingga) disebabkan oleh isu teknikal atau penyelenggaraan. Laman Web kami tidak kebal daripada virus, serangan penggodam, kerosakan perkakasan dan perisian, dan isu lain yang tidak dijangka yang di luar kawalan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang isu atau bahaya, termasuk kerosakan material, yang dialami oleh Pengguna Perkhidmatan kami atas sebab teknikal. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang isu atau bahaya yang dialami oleh Pengguna Perkhidmatan kami yang disebabkan oleh Internet atau kerosakan data. Kami berjanji untuk mengambil sebarang tindakan yang boleh dilaksanakan untuk menyambung semula kefungsian Perkhidmatan kami yang betul sekiranya terdapat sebarang isu teknikal atau penyelenggaraan. Semua isu dan/atau kos yang berkaitan dengan sambungan Internet dan/atau perkhidmatan sambungan data mudah alih adalah tanggungjawab Pengguna individu. Kami menasihati semua Pengguna untuk menjelaskan kos sebarang sambungan Internet atau data sebelum menggunakan Laman Web kami.

Kandungan pengguna

Pengguna boleh menghantar maklumat teks, audio (pernyataan lisan) dan video kepada Pengguna lain. Dengan menyediakan mana-mana Kandungan Pengguna melalui Laman Web, anda dengan ini memberikan kepada kami lesen di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, kekal, tidak eksklusif, boleh dipindah milik, bebas royalti, dengan hak untuk mensublesenkan, untuk menggunakan, menyalin, menyesuaikan, mengubah suai, mengedar, melesenkan, menjual, memindahkan, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, menghantar, menstrim, menyiarkan dan sebaliknya mengeksploitasi Kandungan Pengguna sedemikian pada, melalui atau melalui Laman Web dan tapak web pihak ketiga. Ini termasuk penggunaan Kandungan tersebut untuk tujuan komersial. Kami tidak menuntut sebarang hak pemilikan dalam mana-mana Kandungan Pengguna tersebut dan tiada dalam Perjanjian ini akan dianggap menyekat mana-mana hak yang anda mungkin ada untuk menggunakan dan mengeksploitasi mana-mana Kandungan Pengguna tersebut. Hak cipta untuk semua Kandungan kekal dalam milikan Pengguna yang telah menyediakannya. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Kandungan Pengguna yang anda sediakan melalui Laman Web. Sehubungan itu, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda sama ada pemilik tunggal dan eksklusif semua Kandungan Pengguna yang anda sediakan melalui Laman Web atau anda mempunyai semua hak, lesen, persetujuan dan pelepasan yang diperlukan untuk memberikan kami hak dalam Kandungan Pengguna tersebut , seperti yang difikirkan di bawah terma Perjanjian ini. Anda menyatakan dan menjamin bahawa Kandungan Pengguna mahupun penyiaran atau penghantaran Kandungan Pengguna anda atau penggunaan Kandungan Pengguna oleh kami (atau mana-mana bahagian daripadanya) pada, melalui atau melalui Laman Web atau tapak web pihak ketiga tidak akan melanggar, menyalahgunakan atau melanggar paten, hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak moral atau hak harta intelek pihak ketiga, atau hak publisiti atau privasi pihak ketiga, atau mengakibatkan pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Hak cipta kepada semua Kandungan lain, termasuk grafik, reka bentuk UI, dsb., yang terdapat di Laman Web kami adalah milik kami. Anda bersetuju untuk tidak memberikan apa-apa Kandungan yang melanggar syarat Perjanjian ini dan Peraturan kami, hak Pengguna lain, atau mungkin dilihat sebagai lucah atau menyinggung perasaan orang lain. Anda bersetuju untuk tidak menghantar sebarang Kandungan yang melanggar, atau menggalakkan sebarang kelakuan yang akan melanggar, mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai atau akan menimbulkan liabiliti sivil. Anda bersetuju untuk tidak mempromosi, mengiklankan atau menawarkan sebarang jenis perkhidmatan komersial apabila menggunakan Laman Web kami. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web atau Kandungan untuk sebarang tujuan komersial atau manfaat mana-mana pihak ketiga atau dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan oleh Perjanjian ini.

Aktiviti Pengguna Hasad

Anda bersetuju untuk tidak melakukan mana-mana perkara berikut: Cuba untuk menyiasat, mengimbas atau menguji kerentanan mana-mana sistem atau rangkaian kami atau melanggar sebarang langkah keselamatan atau pengesahan; Elakkan, memintas, mengalih keluar, menyahaktifkan, menjejas, nyah-berebut atau sebaliknya memintas sebarang langkah teknologi yang dilaksanakan oleh kami atau mana-mana pembekal kami atau mana-mana pihak ketiga lain (termasuk Pengguna lain) untuk melindungi Laman Web atau Kandungan; Cuba untuk mengakses atau mencari Laman Web atau Kandungan atau memuat turun Kandungan daripada Laman Web melalui penggunaan mana-mana enjin, perisian, alat, ejen, peranti atau mekanisme (termasuk labah-labah, robot, perangkak, alat perlombongan data atau seumpamanya) selain daripada yang tersedia secara umum pelayar web pihak ketiga; Memalsukan mana-mana pengepala paket TCP/IP atau mana-mana bahagian maklumat pengepala dalam sebarang penyiaran e-mel, atau dalam apa-apa cara menggunakan Laman Web atau Kandungan untuk menghantar maklumat pengecam sumber yang diubah, mengelirukan atau palsu; Percubaan untuk mentafsir, menyahkompilasi, menyahhimpun atau merekayasa balik mana-mana perisian yang digunakan untuk menyediakan Laman Web atau Kandungan; Mengganggu, atau cuba mengganggu, akses mana-mana Pengguna, hos atau rangkaian, termasuk, tanpa had, menghantar virus, terlebih muatan, membanjiri, menghantar spam, atau mengebom mel Laman Web; Membangunkan aplikasi atau tapak web yang bersaing; Galakkan atau membolehkan mana-mana individu lain melakukan mana-mana perkara di atas.

Produk atau perkhidmatan berbayar

Kami boleh menawarkan beberapa produk atau perkhidmatan berbayar kepada Pengguna kami, di Laman Web kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada, barangan dan perkhidmatan digital dan langganan. Jika anda membeli sesuatu daripada kami, anda juga menyatakan dan menjamin bahawa: Anda telah membaca penerangan produk atau perkhidmatan dan memahami dengan jelas sifatnya; Sebarang maklumat pembayaran yang anda berikan adalah benar dan lengkap; Caj yang ditanggung oleh anda akan dibayar oleh bank atau syarikat kad kredit anda; Anda akan membayar caj yang ditanggung oleh anda pada harga yang disiarkan, termasuk sebarang cukai yang dikenakan; Jika kaedah pembayaran awal anda tidak dihormati, anda masih akan membayar caj yang ditanggung, termasuk sebarang surcaj yang mungkin kami tanggung disebabkan oleh pembayaran yang tidak dibayar. Perkhidmatan berbayar tidak boleh dipindahkan kepada pihak ketiga. Kami mungkin menawarkan ciri berbayar tambahan di Laman Web kami, seperti keupayaan untuk mengalih keluar larangan sebelum tamat tempoh larangan. Ciri berbayar ini boleh dibeli melalui pelbagai kaedah pembayaran yang dicadangkan di Laman Web kami. Semua pembayaran untuk perkhidmatan berbayar di Laman Web kami adalah tertakluk (atau bukan tertakluk) untuk dibayar balik mengikut Polisi Bayaran Balik kami. Jika anda percaya bahawa sifat produk atau perkhidmatan itu tidak cukup jelas kepada anda, sila jangan membelinya dan jangan teragak-agak untuk menghubungi kami sebelum membuat pembelian.

URL luaran

Kami berhak untuk meletakkan pautan ke laman web luaran, sumber Internet dan barangan pihak ketiga di Laman Web kami. Kami cuba menyediakan pautan kepada sumber pihak ketiga yang dihormati sahaja, namun, kami tidak menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan di tapak web pihak ketiga, keselamatan privasi maklumat peribadi anda di tapak tersebut, atau sebarang tindakan yang mungkin anda ambil di tapak web luaran. Anda mengakui tanggungjawab sepenuhnya dan menanggung semua risiko yang timbul daripada penggunaan mana-mana laman web atau sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap ketersediaan atau ketepatan tapak web atau sumber luaran serta kandungan, produk atau perkhidmatan pada atau tersedia daripada tapak web atau sumber tersebut.

Menghubungkan dan membenamkan

Anda boleh memberikan pautan ke Laman Web kami dan membenamkannya ke tapak web, aplikasi atau sumber Internet anda yang lain dengan syarat: Anda tidak mengalih keluar atau mengaburkan mana-mana bahagian Laman Web kami dengan membingkaikan atau sebaliknya; Aplikasi, sumber Internet atau tapak web anda tidak terlibat dalam aktiviti haram atau lucah; Anda berhenti memberikan pautan ke Laman Web Chatroulette dot st kami serta membenamkan Laman Web kami serta-merta atas permintaan kami.

Penamatan akses

Mana-mana Pengguna yang melanggar Peraturan kami semasa menggunakan Laman Web kami, syarat Perjanjian ini, atau menyediakan atau mengedarkan Kandungan seperti yang dinyatakan dalam ms.3 Perjanjian ini, mungkin mempunyai akses ke Laman Web kami terhad tanpa sebarang notis atau kewajipan (kewangan atau lain-lain) termasuk hak untuk kami menggunakan sebarang perisian, teknikal, undang-undang dan cara lain untuk memastikan syarat ini dipenuhi (termasuk, tanpa sebarang had, menyekat alamat IP tertentu). Kami cuba memberitahu semua Pengguna tentang sebarang sekatan sedemikian, walau bagaimanapun, tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian. Untuk had akses sementara, tempoh had ditentukan oleh kami dan boleh diubah dari semasa ke semasa. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda dan Pengguna lain untuk sebarang perubahan tempoh larangan untuk sebarang jenis pelanggaran. Sebarang dan semua peruntukan yang berkaitan dengan atau mengenai pengehadan liabiliti, penafian, dan ganti rugi kekal dalam sebarang penamatan Perjanjian ini atau sebarang penamatan penggunaan anda terhadap Laman Web Chatroulette dot st kami.

Penderaan dan aduan

Sebarang insiden penyalahgunaan, pelanggaran Peraturan, dan/atau penggunaan hak cipta anda yang tidak wajar oleh Pengguna lain boleh dilaporkan melalui alamat e-mel, borang hubungan dan kaedah hubungan lain seperti yang dibentangkan di Laman Web kami. Pengguna yang cuba menyelesaikan sebarang pertikaian dengan Pengguna lain Laman Web kami dengan melanggar Peraturan kami, syarat Perjanjian ini atau Dasar Privasi, dan/atau dengan mengambil tindakan yang menyalahi undang-undang seperti kenyataan yang tidak wajar kepada Pengguna lain bertanggungjawab untuk mempunyai akses mereka ke Laman Web kami terhad. secara sementara atau kekal, seperti di ms.6 dalam Perjanjian ini.

Had liabiliti

Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil oleh Pengguna kami semasa berada di Laman Web kami atau untuk mana-mana Kandungan yang disediakan oleh mereka. Kami tidak menerima sebarang liabiliti akibat daripada penggunaan Laman Web kami, termasuk liabiliti akibat tindakan undang-undang, penalti, tuntutan, kerosakan, kewajipan, perbelanjaan dalam apa jua bentuk dan jenis termasuk langsung, tidak langsung, sekali-sekala, penalti, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh kecuaian , gangguan perkhidmatan, kehilangan data, kerosakan perkakasan akibat serangan virus, kehilangan pendapatan, kehilangan peluang, pembaziran masa pejabat, pelanggaran kontrak, tuntutan pihak ketiga atau sebarang kerugian lain yang mungkin telah diramalkan sebagai kerugian yang mungkin berlaku. disebabkan oleh atau semasa penggunaan Laman Web kami. Had liabiliti ini meliputi, tetapi tidak terhad kepada, penghantaran sebarang perisian atau virus yang boleh membahayakan perkakasan anda, menyebabkan kerosakan perkakasan mekanikal atau elektrik atau talian komunikasi, isu sambungan lain (seperti kemustahilan akses Internet), akses tanpa kebenaran, mencuri, kecederaan, kerosakan harta benda, kesilapan pengendali, mogok atau force majeure, termasuk, tetapi tidak terhad kepada liabiliti untuk kehilangan pendapatan, keuntungan atau kerugian kontrak, kehilangan perniagaan, kehilangan simpanan yang dijangkakan, kehilangan muhibah, kehilangan data, kerugian masa pejabat, dan sebarang kehilangan atau kerosakan lain dalam apa jua bentuk. Anda bersetuju untuk melindungi Chatroulette dot st dan pekerjanya daripada sebarang dan semua tuntutan pihak ketiga dan sebarang kerugian dan kos yang ditanggung daripada tuntutan akibat daripada tindakan peribadi anda semasa menggunakan Laman Web kami atau disebabkan oleh Kandungan yang anda berikan.

Pindaan

Kami berhak, tanpa sebarang pemberitahuan awal kepada anda, untuk meminda atau menukar Peraturan, Dasar Privasi, Polisi Bayaran Balik dan Perjanjian ini. Salinan terbaharu dan terkini bagi dokumen di atas diterbitkan di Laman Web kami. Sebarang pindaan menjadi aktif dan sah dari saat teks yang dipinda dikemas kini pada halaman masing-masing di Laman Web kami. Dalam sesetengah keadaan, kami mungkin memberitahu Pengguna tentang pindaan pada dokumen, bagaimanapun, adalah menjadi tanggungjawab Pengguna untuk menyemak halaman masing-masing secara kerap untuk mendapatkan kemas kini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma yang digariskan dalam Perjanjian ini, anda harus berhenti menggunakan Laman Web kami dengan serta-merta. Meneruskan menggunakan Laman Web kami selepas sebarang pindaan berkuat kuasa menunjukkan anda bersetuju dengan semua perubahan dan terma pindaan Perjanjian ini.

 

ms_MYBahasa Melayu